Startbijeenkomst 30-31 augustus 2014

Het studiejaar 2014-2015 is gestart in het weekend van 30-31 augustus met Weekendschool. Onze partners (de ouders) kregen van het bestuur een voorlichting van het bestuur en een voorlichting over het onderwijssysteem.

Onze collega, Rachida El-Massoudi heeft een voorlichting gegeven over de veranderingen die de basisscholen doorvoeren en dan met name gericht op de Entree- en CITO- toetsen. De volgende vraagstukken zijn behandeld: 

– Hoe kunnen de ouders hun kinderen het beste begeleiden tijdens dit studiejaar? 

– Wat zijn de wettelijke veranderingen die de basisscholen dit jaar gaan doorvoeren? 

– Wat is de werkwijze en wat zijn de diensten van SUNEC voor basis- en voortgezet onderwijs leerlingen? 

Na de presentatie en voorlichting was er de gelegenheid om leerlingen in te schrijven. De ingeschreven leerlingen hebben op deze dagen niveautoetsen gemaakt.