Werkwijze en voorwaarden

Werkwijze

Het bestuur heeft een team van begeleiders samengesteld die aan de leerlingen de bijlessen en huiswerkbegeleiding geven. Naast de bijlessen en huiswerkbegeleiding begeleiden wij hen ook persoonlijk bij de persoonlijke ontwikkeling. Onze ruime locatie op Plein 40-45 nr. 5 heeft diverse klassen waar leerlingen volop aandacht krijgen. In elke klas kunnen maximaal 10 leerlingen terecht, alleen delen wij 8 leerlingen per klas in, omdat er dan meer persoonlijke aandacht kan worden gegeven. Er bestaat ook de mogelijkheid om één-op-één lessen (privéles) te krijgen. Dit is dan voor leerlingen die dit willen. Voor alle leerlingen zijn er bijlessen en huiswerkbegeleiding in het weekend en doordeweeks mogelijk. Dus maakt het niet uit of een leerlingen naar de basis- of middelbare school gaat.

Voor het structureel en in goede banen te laten verlopen van de diensten hebben wij verschillende coördinatoren aangesteld die verantwoordelijk zijn voor diverse groepen. Zij waarborgen de kwaliteit, planning en de discipline. Zij zijn tevens aanspreekpunten voor de ouders. Het bestuur ziet er op toe dat de coördinatie en de communicatie zowel intern als extern optimaal verloopt.

Algemene voorwaarden

o  Bij het aanmelden voor de weekendschool, huiswerkbegeleiding of privélessen gaat de ouder akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Upgrade.

o  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van Stichting Upgrade.

o  Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

o  Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

 

In- en uitschrijvingsvoorwaarden

o  Inschrijving voor minimaal 3 maanden.

o  Opzegtermijn van 1 maand en schriftelijk door middel van uitschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij het bestuur. Een bestuurslid moet het goedkeuren d.m.v. ondertekening.

o  Bij uitschrijving dient u alle studieboeken in te leveren, anders wordt de borg ingehouden en dient u aanvullend een boete van € 50 te betalen.

o  Een inschrijving duurt uiterlijk tot eind juni in het betreffende schooljaar. Per einde schooljaar worden alle leerlingen automatisch uitgeschreven.

 

Financieel

o  Alle basisonderwijsleerlingen vanaf groep 5 dienen eenmalig € 20 huur te betalen voor het leerlingenpakket dat eigendom blijft van Stichting Upgrade. De boeken dienen bij uitschrijving in dezelfde staat als uitgeleend geretourneerd te worden. Indien de boeken niet naar behoren worden geretourneerd zal Stichting Upgrade de borg inhouden en aanvullend een boete in rekening brengen van € 50.

o  Borgsom, leerlingenpakket en eventuele administratiekosten worden direct contant betaald bij de eerste les.

o  De maandelijkse bijdrage geeft recht op vier bijlessen per maand.

o  Betaling van borgsom is gelijk aan maandelijks te betalen bedrag. Borg wordt terugbetaald door Stichting Upgrade bij een juiste uitschrijving (d.w.z. 1 maand vooraf opzegging en zonder betalingsachterstand).

 

Betaalwijze contant

o  3 maanden vooraf betalen bij contante betaling.

o  Eenmalig administratiekosten van EUR 25,- bij contante betaling.

 

Betaalwijze incasso

o  Er dient een machtigingsformulier te worden ingevuld en ondertekend.

o  Er wordt maandelijks vooraf (begin van de maand) geïncasseerd.

o  Bij elke storno wordt € 2,50 in rekening gebracht.

 

Beperking aansprakelijkheid

o  Na aanmelding zal Stichting Upgrade haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een geschikte begeleider te vinden. Wij kunnen echter nooit de garantie geven dat we iemand kunnen helpen of dat er een geschikte begeleider is. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zal Stichting Upgrade de ouder hiervan op de hoogte brengen.

o  Stichting Upgrade verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket. Stichting Upgrade biedt echter geen garantie voor de te behalen studieresultaten en is geenszins aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

o  Stichting Upgrade is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het volgen van bijlessen en alle andere diensten.

 

Weigeren/uitschrijven van leerlingen door Stichting Upgrade

Stichting Upgrade houdt zich te allen tijde het recht om een leerling te weigeren tot toegang of uitschrijven mits:

o  De begeleider, coördinator en kwaliteitsmedewerker hiertoe het bestuur verzoekt;

o  De leerling is een (1) storingsfactor (2) toont blijvend pestgedrag en (3) demotiveert de begeleider.

 

Lessen afspreken, verschuiven en annuleren

o  Het afspreken van privélessen gebeurt geheel in overleg met de begeleider.

o  Bij verhindering is de leerling verplicht dit te melden bij de begeleider. Er wordt dan zo snel mogelijk een andere afspraak gemaakt. Het afzeggen of verzetten van een privéles dient minimaal 24 uur voor aanvang te gebeuren. Bij niet of te laat afzeggen, wordt de afgesproken tijd volledig in rekening gebracht, tenzij dit naar oordeel van Stichting Upgrade onredelijk is. Bij ziekte van de leerling dient dit 5 uur van te voren worden aangegeven. Als een privéles van de kant van de begeleider wordt afgezegd, wordt uiteraard niks in rekening gebracht.

o  In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken geldt de administratie van onze begeleiders als beslissend.

o  Bij (langdurige) ziekte van de begeleider zal Stichting Upgrade proberen om een vervangende begeleider te vinden. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat dit in alle gevallen zal lukken.

 


  • Upgrade  je  schoolprestaties

  • Waarom  wij  dit  doen:  elk  kind  is  belangrijk  en  heeft  recht  op  een  goede  aansturing  en  begeleiding.  Soms  is  een  duwtje  in  de  rug  voldoende!

  • Kwaliteit  staat  voorop:  het  bestuur  daagt  zichzelf  continu  uit  om  meer  te  doen  voor  de  kinderen  en  betere  begeleiding  te  bieden.

  • Wij  werken  leerlinggericht  bij  de  Weekendschool:  met  onze  Dashboards  zien  wij  de  vooruitgang  van  leerlingen  die  elke  maand  getoetst  worden.

  • Weekendschool  heeft  veel  betekend  voor  mijn  kind!

     

    Stichting  Upgrade  is  een  aanrader..

  • Stichting  Upgrade  zorgt  voor  discipline  bij  het  huiswerk.  VO  leerlingen  zijn  verplicht  om  huiswerk  mee  te  nemen  en  te  maken  onder  toezicht  van  ervaren  en  gemotiveerde  begeleiders.