Geschiedenis

Uit de praktijk is gebleken dat veel allochtone jongeren slecht presteren op school. De schoolprestaties van deze jongeren zijn te zien in het “jaarboek onderwijs in cijfers” van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een reden hiervoor is dat de leerlingen vaak de Nederlandse taal niet goed beheersen.

De allochtone jongeren presteren grotendeels slecht op school of zij komen niet hoger dan het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (hierna: “VMBO”). Om nog concreter te zijn, zij belanden op het laagste niveau van het VMBO. 30% van de groep in het VMBO volgt ook het leerwegondersteunend onderwijs (hierna: “LWOO”). In sommige gevallen vindt er een schooluitval plaats, waarbij de leerling stopt met school zonder een diploma. Een reden hiervoor is dat de ouder niet de geschikte begeleiding kan geven.

In september 2008 zijn wij gestart als project en in januari 2009 hebben wij de stichting opgericht. Wij zijn eerst gestart als SUN Educatief Centrum (SUNEC). In juni 2015 hebben wij besloten om de naam aan te passen in Stichting UPgrade Schoolprestaties (hierna “Upgrade”). De nieuwe naam is gekozen omdat dit beter reflecteert wat wij doen: optimalisatie van schoolprestaties in ruimste zin.

Wij zijn gestart om de ouders en de kinderen te helpen om het niveau van de kinderen te verhogen. Ons doel is om de schoolprestaties van de jongeren, die zich bij ons aanmelden, te verbeteren en de ouders actiever te betrekken bij het onderwijs.

Wij willen samen met de ouders de verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen te helpen in het leerproces. Op Upgrade ondersteunen en helpen wij jongeren tijdens hun schoolperiode. Wij focussen ons voornamelijk op taal- en rekenlessen en begeleiding bij het huiswerk. Voortgezet onderwijs leerlingen krijgen huiswerkbegeleiding en bijles van succesvolle studenten. Vaak hebben deze jongeren geen rolmodel in hun sociale omgeving, waardoor ze ook niet gemotiveerd worden om beter en verder te studeren. Volgens ons missen zij dan de kans om een betere plek in de multiculturele samenleving te krijgen. Daarom bieden wij naast de lessen ook diverse trainingen en cursussen aan de leerlingen zodat zij weten hoe zij zich sociaal communicatief kunnen voortbewegen en zich bewust kunnen zijn van hun eigen handelingen. Hiermee hopen wij om bijdrage te leveren aan de Nederlandse gemeenschap. Voor kwalitatieve bijles, weekendschool en huiswerkbegeleiding in Amsterdam komt u naar Upgrade. Wij heten graag iedereen welkom bij Upgrade!

Stichting Upgrade is sinds de oprichting in 2009 geregistreerd onder het dossiernummer 34323006 bij de Kamer van Koophandel. 

Drs. Rasit Yildirim
Voorzitter Upgrade

Stichting UPgrade Schoolprestaties biedt ondersteuning met vakinhoudelijke lessen, weekendschool, privélessen en huiswerkbegeleiding aan de leerlingen van de basisschool en de leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Het educatief centrum in Amsterdam!


  • Upgrade  je  schoolprestaties

  • Waarom  wij  dit  doen:  elk  kind  is  belangrijk  en  heeft  recht  op  een  goede  aansturing  en  begeleiding.  Soms  is  een  duwtje  in  de  rug  voldoende!

  • Kwaliteit  staat  voorop:  het  bestuur  daagt  zichzelf  continu  uit  om  meer  te  doen  voor  de  kinderen  en  betere  begeleiding  te  bieden.

  • Wij  werken  leerlinggericht  bij  de  Weekendschool:  met  onze  Dashboards  zien  wij  de  vooruitgang  van  leerlingen  die  elke  maand  getoetst  worden.

  • Weekendschool  heeft  veel  betekend  voor  mijn  kind!

     

    Stichting  Upgrade  is  een  aanrader..

  • Stichting  Upgrade  zorgt  voor  discipline  bij  het  huiswerk.  VO  leerlingen  zijn  verplicht  om  huiswerk  mee  te  nemen  en  te  maken  onder  toezicht  van  ervaren  en  gemotiveerde  begeleiders.