Doelstellingen

 • De schoolprestaties van de leerlingen optimaliseren

Wij willen zo veel mogelijk leerlingen tijdens hun schoolperiode helpen om zo hun school succesvol mogelijk te laten afronden. Hierbij gaat het om leerlingen met een (taal)achterstand of leerlingen die beter willen presteren op school. Voor leerlingen die moeite hebben met exacte vakken, zoals wiskunde of met talen zoals Nederlands en Engels, bieden wij bijlessen. Leerlingen die thuis niet de gewenste ondersteuning krijgen bij het maken van hun huiswerk, zijn ook hier op het juiste adres.

 • Verbeteren van de taalbeheersing

Wij streven ernaar om de leerlingen te helpen om beter te presteren op school en om een sterke persoonlijkheid te creëren. Als individu moeten zij sterk in hun schoenen staan en een goede burger zijn. Wanneer zij de taal goed beheersen, zullen zij goed kunnen communiceren. Een goede manier van communiceren zal een mens sterker maken in de samenleving. Wij helpen graag aan de ontwikkeling van de leerlingen.

 • Stimuleren betrokkenheid van ouders

Voor de allochtone ouders is het een grote drempel om een relatie met de school op te bouwen. Dit komt enerzijds voort uit onwetendheid, een cultuurkloof of desinteresse en anderzijds uit een gebrek aan maatschappelijke ambitie of het laag inschatten van de mogelijkheden van sociale mobiliteit. Verder is het niet of moeizaam spreken van de Nederlandse taal een factor die meespeelt. Ouders van genoemde doelgroep hebben over het algemeen een laag opleidingsniveau. Ook hebben zij meestal niet de kennis en vaardigheden die nodig zijn om aan hun kinderen tijdens de onderwijsloopbaan de gewenste ondersteuning te bieden. Het niet betrokken zijn van de ouders komt hun kind meestal niet ten goede. Zeker als het de steun van thuis en de omgeving hard nodig heeft. Ouderbetrokkenheid zal dan ook een substantieel onderdeel zijn van onze begeleiding. Zonder hun toestemming is het immers niet mogelijk om deze leerlingen te begeleiden. Meestal zijn de ouders onbekend met de Nederlandse onderwijssystematiek en kunnen zij geen bijdrage leveren aan het onderwijs van het kind. Zij zijn meestal laag opgeleid waardoor zij sommige belangrijke pedagogische zaken niet weten. Deze tekortkomingen zullen leiden tot matige steun aan hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de jongeren veel waarde hechten aan de morele steun die de ouders hen bieden. Wij willen de ouders dan ook meegeven dat zij dit vooral moeten doen en niet de kinderen moeten demotiveren. Eén van de kernvragen van een geslaagde schoolcarrière is de aansluiting tussen school en thuis. In de ogen van veel ouders zijn zij thuis de baas en heerst er buiten een sociale controle waarbij de school, moskee en politie de overhand hebben. De invloed die ouders buitenhuis moeten en kunnen uitoefenen is helaas vaak gering. Wij willen de ouders betrekken bij onze begeleiding.

 • Ethische en communicatieve vaardigheden verbeteren

Ook willen wij dat de leerlingen naast succes op hun school en sterke persoonlijkheid eveneens fatsoenlijke normen en waarden hebben en dit toepassen in hun privé-omgeving. Een hoge integriteit en sterke moraal zijn net zo belangrijk als het succes op school. Wij willen dat de leerlingen leren hoe zij beleefd, respectvol, begripvol, eerlijk, tolerant, vriendelijk en behulpzaam kunnen zijn. Op deze wijze willen wij dus naast de lessen en huiswerkbegeleiding ook aandacht besteden aan ethiek en moraal.

 • Sociaal culturele en maatschappelijke ontwikkeling en bewustwording

Wij willen dat de leerlingen zich ook sociaal en cultureel ontwikkelen. Daarom organiseren wij uitjes naar musea en theater, zodat zij zich cultureel ontwikkelen. Daarnaast geven wij hun lezingen over sociaal maatschappelijke problemen zoals integratieproblematiek en schooluitval, zodat de leerlingen bewust worden van de gevaren en problemen van de maatschappij.


 • Upgrade  je  schoolprestaties

 • Waarom  wij  dit  doen:  elk  kind  is  belangrijk  en  heeft  recht  op  een  goede  aansturing  en  begeleiding.  Soms  is  een  duwtje  in  de  rug  voldoende!

 • Kwaliteit  staat  voorop:  het  bestuur  daagt  zichzelf  continu  uit  om  meer  te  doen  voor  de  kinderen  en  betere  begeleiding  te  bieden.

 • Wij  werken  leerlinggericht  bij  de  Weekendschool:  met  onze  Dashboards  zien  wij  de  vooruitgang  van  leerlingen  die  elke  maand  getoetst  worden.

 • Weekendschool  heeft  veel  betekend  voor  mijn  kind!

   

  Stichting  Upgrade  is  een  aanrader..

 • Stichting  Upgrade  zorgt  voor  discipline  bij  het  huiswerk.  VO  leerlingen  zijn  verplicht  om  huiswerk  mee  te  nemen  en  te  maken  onder  toezicht  van  ervaren  en  gemotiveerde  begeleiders.