Over ons

Wie zijn wij?

Stichting Upgrade is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Wij blijven ontwikkelen en innoveren om de beste kwaliteit te leveren en de juiste begeleiding te kunnen geven voor alle leerlingen. Onze diensten zijn gericht tot basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs leerlingen.

Wat doen wij?

Stichting Upgrade biedt ondersteuning met vakinhoudelijke lessen, cursussen en huiswerkbegeleiding. Hiernaast stimuleren wij de leerlingen om verschillende (communicatieve) vaardigheden te ontwikkelen.
Wij zijn opgericht om de leerlingen met achterstanden de juiste begeleiding te bieden en de leerlingen die het goed doen qua niveau te verhogen. Wij geven begeleiding op maat. Dit houdt in dat u tijdens het intakegesprek kunt aangeven waarin uw kind moeite heeft, waarna wij onze diensten hierop afstemmen.

Stichting Upgrade heeft begeleiders met een PABO en/of Pedagogiek achtergrond om aan de kinderen de juiste begeleiding te bieden die de kinderen dienen te krijgen. Voor begeleiding zijn er verschillende diensten zoals; huiswerkbegeleiding, privélessen, trainingen en weekendschool waar u uw kind kunt inschrijven.


Waarom zou u voor Upgrade moeten kiezen?

Wij streven ernaar om het beste educatief centrum te zijn in Amsterdam. Dit is uit te leggen met de volgende kernwaarden.

Kwalitatief, leerlinggericht, betaalbaar en met de focus op resultaat.quote

Leerlinggericht

 • Studieboek

Om aan de kinderen de juiste begeleiding te bieden, aansluitend op de leerlijnen, heeft Stichting Upgrade studieboeken voor de groepen 5 tot en met groep 8 samengesteld. Deze boeken komen ook overeen met de Cito toetsen die de kinderen twee keer in het jaar dienen af te leggen.

 • Perioden

Per jaar werken wij met 4 periodes. De eerste periode bestaat uit de 4 introductieweken. Tijdens deze 4 weken herhalen de kinderen de stof van vorig jaar en maken ze kennis met de stof van de groep waarin ze nu zitten.
Periode 1 en 2 bestaan allebei uit 15 weken. De kinderen werken 4 weken in het studieboek en de 5e week maken zij een taal- en rekentoets.
Elke periode (van 15 weken) geven wij rapporten mee met alle resultaten.
Na periode 1 en 2 hebben we herhalingsweken. De kinderen herhalen in deze weken de stof die ze de afgelopen weken hebben behandeld.

 • Leerlingenprofiel

Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het komend schooljaar of om een goed beeld van het kind te geven, hebben wij leerlingenprofielen. Dit zijn mappen waarin de gegevens van het kind staan. De gegevens die centraal staan in de mappen zijn: de toetsen, checklisten voor de doelen, observaties, rapporten en andere verslagen. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden en eventueel de hiaten op tijd wegwerken.

 • Toetsing

In het begin van het studiejaar worden alle kinderen op hun niveau getoetst. Dit wordt gedaan met de niveautoets. Aan de hand van de uitslagen worden de kinderen verdeeld in groepen.
In totaal maken de kinderen per periode 3 taaltoetsen en 3 rekentoetsen. Deze toetsen kunt u terugvinden op Intranet.
Na een periode wordt er naar het dashboard gekeken welke leerling in welke groep verplaatst kan worden. Tijdens het verplaatsen van de kinderen wordt er gelet op hun niveau, concentratie, gedrag en werkhouding.

 • Activiteiten

Wij organiseren ieder jaar minimaal 4 activiteiten. Dit doen wij om ook aan te sluiten bij verschillende interesses van de kinderen. Wij organiseren kunstactiviteiten en culturele activiteiten. Bovendien sluiten wij ieder jaar af met een barbecue, sportdag en een uitje naar een pretpark.

Resultaatgericht

 • Intranet

Om de resultaten van uw kind binnen hand bereik te hebben, indien het nodig is, hebben wij een Intranet. De site hiervoor is: www.sunedu.nl Op deze site vindt u de cijfers van de taal- en/of rekentoetsen die uw kind heeft afgelegd. Daarnaast kunt u ook per toets de opmerkingen over uw kind lezen.

 • Rapporten

Wij stellen na een periode van 15 weken rapporten op. Dat rapport wordt tijdens een rapportgesprek met de ouders besproken. Zo kunt u uw kind volgen hoe hij/zij heeft gepresteerd in een bepaalde periode. U kunt ook zelf een afspraak maken om over de resultaten van uw kind te praten.

 • Dashboard

Door middel van een dashboard houden wij de voortgang van de leerlingen regelmatig in de gaten.
De resultaten van uw kind staan genoteerd op het Intranet. Daarnaast wordt er door de coördinatoren een dashboard samengesteld waarin de resultaten in kaart worden gebracht. Daarin komt naar voren of uw kind qua cijfer is gestegen, gedaald is of stabiel is gebleven. Na dit worden er stappen genomen om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling.

Betaalbaar

Voor de kwaliteit die wij bieden vragen wij een betaalbare bijdrage van de ouders. Deze bijdrage is in vergelijking met andere instanties lager. Voor de prijzen kunt u hier klikken.

 • Upgrade  je  schoolprestaties

 • Waarom  wij  dit  doen:  elk  kind  is  belangrijk  en  heeft  recht  op  een  goede  aansturing  en  begeleiding.  Soms  is  een  duwtje  in  de  rug  voldoende!

 • Kwaliteit  staat  voorop:  het  bestuur  daagt  zichzelf  continu  uit  om  meer  te  doen  voor  de  kinderen  en  betere  begeleiding  te  bieden.

 • Wij  werken  leerlinggericht  bij  de  Weekendschool:  met  onze  Dashboards  zien  wij  de  vooruitgang  van  leerlingen  die  elke  maand  getoetst  worden.

 • Weekendschool  heeft  veel  betekend  voor  mijn  kind!

   

  Stichting  Upgrade  is  een  aanrader..

 • Stichting  Upgrade  zorgt  voor  discipline  bij  het  huiswerk.  VO  leerlingen  zijn  verplicht  om  huiswerk  mee  te  nemen  en  te  maken  onder  toezicht  van  ervaren  en  gemotiveerde  begeleiders.